Wspólnota Dobrego Samarytanina

Organizacja misyjna, która wspiera najbardziej potrzebujące dzieci w najbiedniejszych zakątkach świata, a szczególnie sieroty niejednokrotnie zagrożone śmiercią głodową. 

CO ROBIMY

 Niesiemy pomoc biednym rodzinom, żyjącym na krawędzi skrajnego ubóstwa. Ratujemy porzucone sieroty umierające z głodu i braku opieki medycznej. Realizujemy rożnego rodzaju projekty, między innymi budujemy szkoły, sierocińce, punkty medyczne, studnie, kościoły. Wspieramy inicjatywy, które stwarzają potrzebującym szansę zapracowania na własne utrzymanie jak np. założenie gospodarstwa poprzez kupno krów, owiec i innych zwierząt. Organizujemy rożnego rodzaju akcje charytatywne, przeprowadzamy zbiórki pieniędzy oraz wyszukujemy sponsorów w celu sfinansowania  konkretnych projektów. Dołącz do nas! Wspólnie możemy zrobić więcej!