Sfinansowanie budowy dachu na pierwszym budynku Centrum Samarytańskiego w Bukanga, Tanzania

Wspólnota Dobrego Samarytanina dzięki hojności donatora Pana Jacka D. sfinansowała koszt budowy i pokrycia dachu na pierwszym skrzydle Centrum Samarytańskiego, w którym schronienie znajdzie około setka bezdomnych, skrajnie wygłodzonych sierot.

Nasz Projekt dotyczy żyjących w Tanzanii dzieci, które nie maja żadnej pomocy od swoich rodzin. Znalazły się na ulicy lub mieszkają w ośrodku dla osób psychicznie chorych, przejmując ich nawyki. 

Priorytetem projektu jest budowa przyszłości dzieci poprzez edukacje, oraz otoczenie ich opieką. W całej Tanzanii jak również w rejonie Musomy jest bardzo dużo porzuconych sierot, które potrzebują pomocy innych dlatego też powstała myśl aby zbudować dla nich Centrum, które zapewni im przyszłość. W Centrum Samarytańskimi , szczególnie będzie zwracało się uwagę na edukacje, ale również na rozwój kultury, sportu itd.

Dzieci zamieszkujące ośrodek będą dzieliły się swoim doświadczeniem z dziećmi z pobliskich wiosek. Również dla dzieci z zewnątrz będą prowadzone różne zajęcia wychowawcze oraz dożywianie. Szczególną uwagę zwracać się również będzie na naukę języka angielskiego, który jest niezbędny w budowie przyszłości gdyż wszystkie egzaminy na terenie Tanzanii odbywają się właśnie w tym języku.