Pomagamy ludziom, których życie i zdrowie jest zagrożone z powodu biedy lub nieszczęść losowych.
Szczególną troską ogarniamy dzieci zagrożone śmiercią głodową w Afryce i innych zakątkach świata.
Dajemy nadzieję na lepsze życie tym, których bieda i niesprawiedliwośc społeczna pozbawia tej nadziei.
Naszym celem jest zmobilizowanie szlachetnych i hojnych serc do pracy na rzecz cierpiących z powodu chorób, głodu oraz poprawę bytu tych, którzy doświadczają skrajnej nędzy.
Czyniąc wspólnie dobro możemy uczynić ten świat lepszym dla wielu osób!
previous arrow
next arrow
Slider