Budujemy sierociniec dla skrajnie wygłodzonych i porzuconych sierot w Afryce! Po raz kolejny dzięki naszym hojnym ofiarodawcom sfinansowaliśmy budowę fundamentów pod trzeci dom Centrum Samarytańskiego w Bukanga, Tanzania.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” słowa te są naszym podziękowaniem i życzeniami dla hojnych Ofiarodawców. Mają one moc spełnienia, bo są omodlone przez Wspólnotę Dobrego Samarytanina i biedne sieroty z Tanzanii. 

To dzięki Waszej hojności Wspólnocie Dobrego Samarytanina udało się  po raz kolejny zebrać potrzebne środki na budowę fundamentów trzeciego domu w Centrum Samarytańskim w Bukanga, w którym dostaną opiekę i pożywienie bezdomne, opuszczone sieroty. 

Prace postępują w nadzwyczajnym tempie, a zdarzenia, które temu towarzyszą upewniają nas, że jest to dzieło Boże.

„Co pięć sekund na świecie z głodu umiera jedno dziecko. 20 tysięcy dziennie. A liczba głodujących na świecie wzrosła o 40 milionów w ciągu ostatniego roku – głosi najnowszy raport ONZ”

Co roku na świecie umiera 7,5 mln. dzieci cierpiących z powodu ostrego głodu i braku dostępu do czystej wody. Dzieci umierają na naszych oczach, nie możemy biernie się temu przyglądać. Przez brak pożywienia  mają osłabiony układ odpornościowy i szybko zapadają na różne choroby.

Tanzania jest miejscem, gdzie znaczna cześć rodzin żyje na krawędzi przetrwania, a dzieci umierają z głodu i braku opieki medycznej. Polska zakonnica, Siostra Rut ze Zgromadzenia Dobrych Samarytanek, przy naszym wsparciu Wspólnoty Dobrego Samarytanina z Nowego Jorku, ratuje tam osierocone i porzucone dzieci oraz buduje dla nich Sierociniec i punkt medyczny.

Dzięki temu szanse na przeżycie oraz pomoc medyczną uzyskają chore na malarię, odrę czy cholerę wycieńczone z głodu dzieci.